Transport- og Tryghedsundersøgelsen

Hvad undersøges?

Transport- og Tryghedsundersøgelsen er en undersøgelse til kortlægning af transportadfærd til skoler, daginstitutioner eller ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen indeholder tre særskilte spørgsmålskategorier. Èn del som omhandler transportform til skolen/institutionen, én til cykelhjelmsbrug og én til tryghed på ruten.

Det er muligt at supplere TTU på skoler og daginstitutioner med et spørgeskema til forældrene, som kortlægger deres transportmæssige udfordringer/barrierer. Dette giver undersøgelsen et helt nyt lag af subjektiv information, som er med til at skabe et helhedsbillede af transporten omkring skolen/institutionen.

Hvordan foregår dataindsamling?

Undersøgelsen anvender manuel optælling af skoleelevers transportadfærd, og giver derfor en præcis og valid kortlægning af transportadfærden i den enkelte kommune.

TransportLaboratoriets dataindsamlere besøger samtlige skoler/institutioner i kommunen. På skoler besøges én klasse pr. klassetrin, så resultaterne kan skaleres op til at repræsentere hele skolen og kommunen. De fleste kommuner tilbyder også private- og friskoler at deltage.

På ungdomsuddannelser besøges et bredere udsnit af klasser, så hele skolen repræsenteres. Dette fastlægges sammen med os i planlægningsfasen af undersøgelsen.

På daginstitutioner foretages undersøgelsen i løbet af ankomsttiden om morgenen, hvor samtlige forældre kortvarigt udspørges omkring transporten på den pågældende morgen.

Skolen/institutionen er på forhånd blevet orienteret om, at det er vigtigt, at der ikke bliver gjort noget i dagene op til, som kan påvirke elevernes transportadfærd. Dataindsamlerne bruger ca. 5-10 min. pr. klasse i alt. Dataindsamleren kan typisk nå 3-4 klasser pr. lektion og i løbet af ca. 3 lektioner kan der altså besøges 10 klassetrin.

Dataindsamleren noterer resultaterne i et digitalt spørgeskema, som løbende validerer og uploader resultaterne til TransportLaboratoriets server i løbet af optællingen.

Hvornår gennemføres undersøgelsen?

Det tilstræbes, at undersøgelsen gennemføres over to til fire på hinanden efterfølgende uger i hverdagene. Ugerne skal helst være uden ferie eller eksamener. Såfremt kommunen tidligere har fået kortlagt transportadfærd tilstræbes det, at målinger foretages i samme uger som tidligere år og tilsvarende for fremtidige dataindsamlinger.

Transport- og Tryghedsundersøgelsen gennemføres som udgangspunkt i foråret (uge 14-18) og/eller i efteråret (uge 37-41). Særaftaler kan laves, såfremt kommunen ønsker at få undersøgelsen gennemført uden for de ordinære perioder.

Hvilket produkt bliver udarbejdet?

Produktet er en rapport med de primære resultater samt et regneark med alle grunddata. Analyserne i rapporten opdeles på skole/institution, klasse og køn og afdækker procentfordelinger af transportformer, cykelhjelmsbrug og tryghed på vejen igennem trafikken.

Rapporten giver indblik i skoleelevers transportadfærd i den enkelte kommune, hvilket er til gavn for både politikere og f.eks. Sundheds- Skole og Vejforvaltning. Har kommunen fået foretaget undersøgelsen mere end en gang, vil rapporten kunne indeholde gentagne målinger, og give anledning til at kortlægge udviklingen i kommunen.

Hvilke kommuner har tidligere fået lavet undersøgelsen?

Før denne undersøgelse fandtes der ingen reelle data der bl.a. beskriver skoleelevers transportadfærd på et nationalt niveau. Til dags dato er undersøgelsen blevet gennemført i 26 forskellige kommuner fordelt over hele landet:

 • Albertslund
 • Ballerup
 • Esbjerg
 • Favrskov
 • Fredensborg
 • Furesø
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Guldborgsund
 • Herlev
 • Horsens
 • Hørsholm
 • Kolding
 • København
 • Lolland
 • Mariagerfjord
 • Nyborg
 • Odense
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Rudersdal
 • Silkeborg
 • Sønderborg
 • Vejle
 • Aalborg
 • Aarhus

I de fleste tilfælde har kommunerne fået foretaget undersøgelsen mere end én gang.

”I Københavns kommune har vi ikke tidligere haft et overblik over skolebørnenes transportvaner, til trods for at der har været et stort ønske herom.
TransportLaboratoriet har i år gennemført en omfattende undersøgelse af skoletransport i Københavns Kommune. De indsamlede data giver os stor indsigt i børns transportadfærd. Belastningen for den enkelte skole er yderst begrænset, hvorfor det er muligt at få mange til at deltage.”

Søren Troels Berg
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

"Vi har været meget tilfredse med Skoletransportundersøgelsen, og vi har brugt den meget både i teknisk forvaltning og skoleforvaltning. Undersøgelsen giver os et billede af andel af aktiv/passiv transport, samt brug af cykelhjlem, og er med til at angive en retning for vores indsatser. Vi har en politisk målsætning om at fremme cykling som transportform, så undersøgelsen er med til at give et datagrundlag for dette arbejde. Vi bruger den som baseline for fremtiden, så vi kan se om vi udvikler os i den rigtige retning."

Helle Riis Henriksen
RUDERSDAL KOMMUNE
Teknik og Miljø

"I foråret 2017 fik vi Transportlaboratoriet til at gennemføre en transportvane-undersøgelse på alle privat- og folkeskoler i Aarhus Kommune. Samarbejdet gik problemfrit og vi opleve undervejs god kommunikation, opfølgning og rollefordeling. Det var klart beskrevet, hvad vi som kommune skulle levere og hvad vi kunne forvente af Transportlaboratoriet. Vi oplevede en professionel håndtering af opgaven. Processen og resultatet stod også mål med vores forventninger."

Charlotte Kjær Petersen
AARHUS KOMMUNE
Smart Mobilitet

Hvad koster undersøgelsen?

TTU er en forholdsvis billig undersøgelse at gennemføre. Årsagen er at undersøgelsen i høj grad er standardiseret og hurtigt kan rulles ud med samme tilgang i enhver kommune.

Prisen udregnes med udgangspunkt i en grundpris for kommunen, som er baseret på antallet af skoler/institutioner i kommunen. Dertil kommer et beløb pr. skole til aflønningen af dataindsamlere. Kontakt os for at høre mere om prisen for jeres kommune.