Transportadfærd betyder noget!

Derfor ruster vi dig med den bedste viden, så du kan tage hensigtsmæssige beslutninger på transportområdet.

 

Vi arbejder med metoden i fokus...

Data kommer i mange afskygninger, og for at give dig det bedste grundlag til at tage de rigtige beslutninger, baseres vores undersøgelser på stærke og dokumenterede metoder.

 

...og skaber anvendelig viden

Du modtager en afrapportering som er let at omsætte til praksis. Uanset om du har behov for en gennemarbejdet rapport, eller du blot ønsker at modtage data i rå form, skaber vi den løsning, som passer dig bedst uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 

Cykel_i_skole

Vi har specialiseret os i at lave forskellige typer af opgaver, som alle har det til fælles, at de igennem et solidt datagrundlag underbygger muligheden for at træffe velbegrundede beslutninger omkring infrastrukturprojekter, kampagner, forbedring af trafiksikkerhed, miljø, trængsel og sundhed. 

Transport- og Tryghedsundersøgelsen

Vores signaturundersøgelse, som ca. en tredjedel af landets kommuner har benyttet sig af siden 2014, hvoraf mange af dem har gentaget undersøgelsen flere gange. Vi kortlægger transportformer, hjelmbrug og den oplevede tryghed på vejen.

Den kan gennemføres på skoler, ungdomsuddannelser og daginstitutioner.

Undersøgelsen har et fast format, hvilket gør den hurtig og billig at gennemføre, uden at det går ud over datakvaliteten. Den kan suppleres med fx et spørgeskema til forældre, som kan give et ekstra lag af viden om jeres borgere's holdninger til transport i nærområdet.

Skolevejsanalyse

Er der brug for en mere detaljeret kortlægning af transportadfærd er denne undersøgelse relevant at overveje. Med et skræddersyet kortbaseret spørgeskema (PP-GIS) giver denne analyse svar på hvilke ruter som benyttes, hvilken distance som tilbagelægges samt mængden af CO2-udledning. Undersøgelsen bruges ofte til at identificere farlige/usikre steder og strækninger samt til at kortlægge transportform og de bagvedliggende årsager hertil.

Videnspakker

Videnspakker

I arbejdet med at forberede indsatser indenfor det kommunale område, er det essentielt at have et solidt vidensgrundlag med i bagagen. Vi har mulighed for at opsummere den eksisterende evidens og præsentere den i en handlingsorienteret form. Det kan eksempelvis dreje sig om hvilke faktorer der fremmer eller hæmmer forskellige typer af adfærd.

Rådgivning

Rådgivning og oplæg

Vi stiller vores nysgerrighed, kompetencer og viden til rådighed indenfor bæredygtig mobilitet, moveability, bikeability, sundheds- og aktiv transportsindsatser, fysisk aktivitet blandt børn, unge og voksne.

Benchmarkanalyser

Skræddersyede analyser og benchmarks

Ligger du inde med data, som du ønsker at sætte i spil, foretage benchmarkanalyser eller identificere mønstre i, kan vi være behjælpelige. Vi har over 20 års erfaring med at analysere og skabe overblik i både store og små databaser.

Vi udgiver desuden årligt en benchmarkanalyse af aktiv transport, cykelhjelmsbrug og tryghed på skolevejen på tværs af danske kommuner baseret på vores data fra Transport- og Tryghedsundersøgelsen. Og den er ganske gratis. Læs mere her.