Indsigt

Ved at undersøge adfærd, ønsker og oplevede barrierer giver vi dig den bedste viden ift. at prioritere og planlægge på transportområdet.


Vi har specialiseret os i at gennemføre undersøgelser, som understøtter:

 • forbedring af oplevet tryghed og trafiksikkerhed
 • forebyggelse af trafikuheld/ulykker
 • mere aktiv og kollektiv transport
 • reduktion af CO2-udledning, luftforurening og støj
 • sikring af skoleveje
 • udarbejdelse af fx: trafiksikkerhedsplan, transportpolitik, cykelregnskab, bylivsregnskab, handleplan for mobilitet eller mobilitetsindeks

Metoden i fokus

Vi sikrer os altid at vores leverancer matcher kundens behov. Uanset om vi gennemfører tællinger, surveys eller interviews, så er vores varemærke altid den solide metode.

Vi leverer undersøgelser i hele landet. Vores typiske kunder er kommunernes Teknik- og Miljøforvaltninger og vi har og har bl.a. samarbejdet med 26 forskellige kommuner. Vi har erfaring med at gennemføre undersøgelser og opnå høj svarprocent uanset om der er tale om daginstitutioner, grundskoler, gymnasier eller erhvervsskoler.

 

Plug and play

Så snart vi har modtaget de relevante oplysninger fra jer, tager vi over på undersøgelsen og klarer resten. Du modtager en afrapportering som er let at omsætte til praksis.

Konceptundersøgelser

Vores konceptundersøgelser er udviklet én gang i samråd med vores kunder, forfinet gennem afprøvninger og bliver gentaget mange gange. Fordelene er åbenlyse:

 • Mulighed for gentagne målinger og sammenlignelighed over tid. 
 • Mulighed for at sammenligne på tværs af kommuner
 • Kvaliteten er høj, da koncepterne er velafprøvede
 • Prisen kan holdes nede, da udviklingsarbejdet er lavet

 

Korps af dataindsamlere

Vores korps af dataindsamlere er landsdækkende, og de kan på kort tid sættes i spil, hvor behovet måtte melde sig. De bliver rekrutteret og uddannet til de enkelte opgaver. De kan dække opgaver som fx:

 • Dataindsamling til vores konceptundersøgelser
 • Stop’n go interviews
 • Tælling og observation
 • Semistrukturerede kvalitative interviews
 • Kampagner på gadeplan

Dataindsamlerne kan klare opgaver relateret til vores undersøgelser for jer - eller sættes direkte i arbejde for kommunen, hvis der opstår behov for mange hænder til forskellige opgaver.