IMG_20181026_080028-C

Skolevejsanalysen

Hvor findes der utrygge og farlige trafikale lokaliteter omkring skolerne?

Hvilke transportformer anvender eleverne, og hvor langt har de til skole?

Dette er vigtige spørgsmål, der skal besvares, inden der investeres i infrastruktur og kampagner. Så hvorfor ikke besvare spørgsmålene med de bedst tænkelige data?

Skolevejsanalysen giver et databaseret billede af skoletrafikken i det enkelte distrikt. Igennem solide data om elevernes ruter og transportformer til og fra skole samt deres lokalisering af utrygge og farlige steder på vejen skabes en overskuelig rapport, som kan understøtte trafikplaner, trafiksikkerhedsplaner, CO2-regnskab, trængselsanalyser, movability-indekses og meget mere.

 

Skolevejsanalysen har til formål at:

  • kortlægge elevernes primære ruter mellem hjem og skole
  • udpege lokaliteter og strækninger, som eleverne vurderer farlige og utrygge, herunder hvor mange der oplever denne utryghed
  • kortlægge elevernes valg af transportmiddel
  • Og meget mere.

Der anvendes et online kortbaseret spørgeskemamodul, hvor eleverne indtegner deres ruter til skole og lader dem udpege farlige strækninger og lokaliteter samt knytte relevante kommentarer. Dertil kommer muligheden for at stille eleverne andre spørgsmål, såsom om eleverne er selvtransporterende, hvor vejrafhængige deres transportvalg er mv. Den endelige version af spørgeskemaet udvikles i samråd med kommunen.

Tegn rute-2
Egetkort - Ruter og steder

Repræsentativitet

En typisk udfordring for skolevejsanalyser er de betydelige variationer i svarprocent blandt de deltagende skoler, hvilket kan underminere muligheden for at drage reelt databaserede konklusioner og sammenligninger på tværs af kommunen. Den primære bagvedliggende årsag er, at skolerne som regel selv bliver gjort ansvarlige for at eleverne skal udfylde spørgeskemaet. Vi tilbyder, som noget særligt, at sikre en væsentlig højere svarprocent ved at lade vores dataindsamlere besøge skolerne og understøtte besvarelserne. I andre undersøgelser har denne tilgang resulteret i høj datakomplethed og en gennemsnitlig svarprocent over 90 %.
Vores holdning er, at når der satses på en omfattende undersøgelse som en skolevejsanalyse, er det en oplagt mulighed at styrke undersøgelsen på denne vis, for at opnå mere dækkende og anvendelige data. Det kan i sidste ende være afgørende for om undersøgelsen kan anvendes eller ej.

Samarbejde med Dansk Skolecykling

Mange skoleelever holder sig tilbage fra at tage cyklen til skole pga., at de ikke føler sig sikre på cyklen og i trafikken. Vi har fra foråret 2021 etableret et samarbejde med Dansk Skolecykling, som har specialiseret sig i at lave forløb på skoler, der træner og fremmer elevernes cykeltekniske egenskaber.

Vi har i denne forbindelse etableret en særlig version af Skolevejsanalysen, hvor elevernes skoleveje og oplevede utrygge steder indtegnes på kort og der spørges til barrierer for at tage cyklen. Undersøgelsen kan suppleres med et spørgeskema til forældrene, hvor også deres barrierer, for at lade børnene tage cyklen kortlægges. Undersøgelsen efterfølges af skræddersyede tiltag: fx cykelteknisk færdighedstræning, kampagne til forældre etc., som kan tilpasses den enkelte skole. Tiltaget kan slutteligt evalueres ved at lave en opfølgende skolevejsanalyse.

Skolevejsanalysen eller Transport– og Tryghedsundersøgelsen

Fordelen ved Skolevejsanalysen er dens mulighed for at udpege præcise strækninger og lokaliteter, som bliver anset som farlige og utrygge via den kortbaserede løsning. Undersøgelsen bliver ofte lavet med et større tidsinterval i kommunen (5 - 10 år) i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplaner og lign.
Transport– og Tryghedsundersøgelsen kommer ikke i dybden på samme måde, men leverer til gengæld muligheden for at skabe meget solide data, som kan gentages med mindre intervaller, eks. med to års mellemrum, som mange kommuner vælger at gøre det.
I skal vælge den løsning, der passer bedst  hos jer. Og vi hjælper jer gerne på vej til den rette beslutning.

Kontakt os og modtag et uforpligtende tilbud.