Cykel morgen - smal

Bylivsundersøgelse

Hvor og hvordan bevæger borgerne sig - og hvad sætter de pris på?

Mobillitetsanalysen inddrager brug af byrummet set fra borgernes perspektiv og kan bidrage til byudvikling og -design, transport og mobilitet, parker og rekreation, infrastruktur og grøn byomstilling.

Undersøgelsen klarlægger:

  • Hvordan bruger borgere byen hhv. rekreativt?
  • Hvilke ruter benytter borgere i byen?
  • Hvilke transportformer foretrækker borgere?
  • Hvor synes borgere, det er støjende, utrygt eller farligt at bevæge sig?
  • Hvilke steder sætter borgere pris på at besøge?
  • Hvad driver borgere til at bruge byens rum?
  • Og meget mere

Undersøgelsen består af et kortbaseret spørgeskema (PP-GIS), som distribueres til borgerne (f.eks. igennem e-boks). Her har de mulighed for at tegne deres foretrukne ruter og lokationer, samt give kommentarer hertil.

Vi sammensætter det optimale spørgsmålsbatteri sammen med jer og sammenfatter resultaterne i en handlingsorienteret rapport, som let kan indgå i f.eks. kommunens trafikhandlingsplan eller lignende.

Relevant for: Planafdeling/byplanlægning, trafik, miljø og alle jeres borgere

Eksempel på illustration (heatmap og positioner over brugergenererede data):

Maption_lokationer
Maption_heatmap

Kontakt os for en snak om hvordan vi kan hjælpe jer videre.