Tryghedsvurdering

Ram plet

Vi har erfaret, at det er et gennemgående problem for både kommuner og enkelte skoler, at finde frem til hvilke mekanismer, der kan påvirke den aktive og sikre skoletransport. Vi har i samråd med en række kommuner udarbejdet et redskab til at identificere disse med henblik på at kunne "ramme plet" i de efterfølgende indsatser.

Det er uomtvisteligt forældrene, der har den største indflydelse på børnenes transportvaner frem til alderen omkring 4. eller 5. klasse. Denne undersøgelse tilsigter at finde frem til forældrenes opfattelse og vurdering af konkrete steder i morgentrafikken omkring skolen, som kan have indflydelse på deres opfattelse af sikkerheden på skolevejen og dermed om børnene får lov til at cykle.

Undersøgelsen kortlægger endvidere "nær-uheld", hvilket for et mindre geografisk område, hvor der heldigvis sjældent sker alvorlige ulykker, kan give et meget mere deltaljeret overblik over hvor utrygt og reelt farligt et lokalområde opleves af trafikanterne.

Hvad undersøges?

  • Forældres oplevede tryghed på skolevejen.
  • Barrierer og motivationer for aktiv transport.
  • Forældrevurderinger af lokalt udpegede trafikale områder omkring skolen.
  • Opgørelse over nær-uheld ved de lokalt udpegede trafikale områder.
  • Andre spørgsmål kan udvikles efter behov.

 

Hvordan foregår dataindsamlingen?

Undersøgelsen er opdelt i 2 faser:

  1. Vi starter med at tage udgangspunkt i trafikale problemstillinger omkring den enkelte skole. Det kan fx være trafiklærer eller kommunal konsulent. Således identificeres de trafikale områder omkring skolen, som undersøgelsen skal fokusere på.
  2. Spørgeskemaundersøgelse til forældre, hvor der kortlægges barrierer og motivationer for aktiv transport. Dertil bliver forældrene bedt om at vurdere de lokalt udpegede trafikale områder ift. oplevet trafiksikkerhed, nærulykker og tryghed.

De lokalt udpegede trafikale områder er illustreret i spørgeskemaet, så det er let for forældrene at besvare. Spørgeskemaet tager under 10 min. at besvare.

Undersøgelsen kan gennemføres det meste af året, men er mest relevant udenfor de længere ferieperioder.

 

Hvilket produkt bliver udarbejdet?

Produktet er en rapport med de primære resultater samt et regneark med alle grunddata. Forældrenes kommentarer fra fritekstfelterne medfølger, hvor bl.a. opfattelsen af specifikke navngivne steder i trafikken ofte omtales. Det er yderligt muligt at få denne oparbejdet i et appendiks.

Har kommunen fået foretaget undersøgelsen mere end en gang, vil rapporten kunne indeholde gentagne målinger, og give anledning til at kortlægge udviklingen i kommunen.

 

Hvad koster undersøgelsen?

En Tryghedsvurdering er en prisvenlig undersøgelse at gennemføre, da det er muligt at basere den på spørgsmål som Transportlab i forvejen har udviklet og har ophavsretten til.

Prisen udregnes med udgangspunkt i en grundpris for kommunen, som er baseret på antallet af skoler/institutioner i kommunen. Dertil kommer et mindre beløb pr. adresse til at gennemføre dataindsamlingen. Kontakt os for at høre mere om prisen for jeres kommune.