Undersøgelser

Vi har specialiseret os i at lave forskellige typer af undersøgelser, som alle har det til fælles, at de igennem et solidt datagrundlag underbygger muligheden for at træffe velbegrundede beslutninger omkring infrastrukturprojekter, kampagner, forbedring af trafiksikkerhed, miljø, trængsel, sundhed mv. 

Derudover arbejder vi for at vores flere af vores undersøgelser kan standardiseres så meget som muligt, hvilket gør dem billigere at gennemføre.

Her kan du se nogle af de undersøgelser vi tilbyder.

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for skoler

Vores signaturundersøgelse, som ca. en tredjedel af landets kommuner har benyttet sig af siden 2014, hvoraf mange af dem har gentaget undersøgelsen flere gange. Vi undersøger transportform til skole, cykelhjelmsbrug og den oplevede tryghed på skolevejen på samtlige skoler og samtlige af skolernes årgange.

Det tager ca. 5 minutter i hver klasse og resulterer i særdeles solide og repræsentative data.

 

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for ungdomsuddannelser

Der er de seneste år opstået stigende trafikale udfordringer omkring ungdomsuddannelser, ligesom parkeringspladserne ofte er mere end fyldte. Dette kan mærkes i nærområdet.

Alle styrkerne ved Transport- og Tryghedsundersøgelsen for skoler er overført til denne undersøgelse for endvidere er tilpasset ungdomsuddannelserne. Udover at kortlægge transportform til skole, cykelhjelmsbrug og den oplevede tryghed på skolevejen på uddannelsernes forskellige klasser, er der ydermere tilføjet muligheden for at inddele samtlige analyser på afstand til uddannelsen. Bilbrug blandt eleverne bliver ligeledes kortlagt.

Det tager ca. 10 minutter i hver klasse og resulterer i særdeles solide og repræsentative data.

TTU daginstitutioner

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for daginstitutioner

En undersøgelse, som undersøger de samme tre parametre, som de øvrige TTU'er, men er tilpasset specielt til daginstitutionerne, hvor forældrene afleverer og henter deres børn morgen og eftermiddag.

Ligesom TTU på skoler kan denne undersøgelse suppleres af et spørgeskema til forældrene, som kortlægger barrierer for grøn og aktiv transport for turen i trafikken. Denne løsning vælges af de fleste.

Skolevejsanalyse

Er der brug for en mere detaljeret kortlægning af transportadfærd er denne undersøgelse relevant at overveje. Med et skræddersyet kortbaseret spørgeskema (PP-GIS) giver denne analyse svar på hvilke ruter som benyttes, hvilken distance som tilbagelægges samt mængden af CO2-udledning. Undersøgelsen bruges ofte til at identificere farlige/usikre steder og strækninger samt til at kortlægge transportform og de bagvedliggende årsager hertil.

Skolevejsanalyse
Spørgeskema

Forældertrafikvurdering

Vores spørgeskemaer er designet med henblik på at skabe det bedst tænkelige datagrundlag. Dvs. det er kort og overkommeligt at besvare for modtageren. Dette stiller store krav til kun at anvende relevante spørgsmål, og undgå unødig fyld. Dertil kommer vores systematiske opfølgningsprocedure, som samlet gør at vores svarprocent ofte ligger væsentlig over 50.