Manual for dataindsamlere - skoler

Kære dataindsamler

 

I denne manual kan du finde detaljerne om din opgave som dataindsamler og svar på de fleste af dine spørgsmål. God læselyst.

 

Din uddannelse som dataindsamler

Vi vil bede dig om at gøre 3 ting for at forberede dig til dataindsamlingen på skolerne.

 • Læs denne manual.
 • Kig ”Guide til dataindsamling” igennem, som viser hvordan du konkret skal gøre på skolen.
 • Øv dig i dataindsamlingen (se mere herunder).

 

Øv dig i dataindsamlingen

 • Åbn (og læs) Guiden til dataindsamlingen, som viser selve dataindsamlingen.
 • Afprøv derefter Test-optællingsskemaet med den mobile enhed, som du påtænker at bruge på skolen (vælg en klasse over 3. klasse for at få afprøvet spørgsmål om tryghed).
 • Test optællingen for en ven eller et familiemedlem (eller et spejl). Ved at sige tingene højt, får du en fornemmelse for, hvordan det er og hvilke udfordringer, der kan opstå.

 

Hvilke skoler skal du besøge?

Vi har givet dig læseadgang til et Logistikskema, hvor du kan se alle de nødvendige oplysninger om skolen:

 • hvem der besøger hvilke skoler
 • hvornår skolerne besøges
 • adresse, kontaktperson og telefonnummer til skolerne
 • link til besøgsplanen (det er dog ikke altid at skolen har udfyldt den).

 

Tjek listen i Logistikskemaet igennem, så du ved hvilke dage, du skal besøge skoler, og hvor du skal hen. Du kan finde logistikskemaet herunder.

BEMÆRK at logistikskemaet løbende bliver opdateret, efterhånden som vi modtager informationer fra skolerne. Dvs. at du kan risikere at finde tomme pladser. De vil dog blive udfyldt så snart vi modtager den rette information, så gå evt. ind og tjek igen senere.

Når du åbner det, skal du finde fanebladet for din kommune. Her finder du bl.a. besøgsplanen og mange andre oplysninger om besøget.

Fanen kan se f.eks. sådan ud:

logistikskema 2024

Hvis skolen er engelsktalende (hvilket fremgår af Logistikskemaet), bør du forberede dig på dette. Hvis du ikke føler dig klædt på til at gennemføre dataindsamlingen på engelsk, bedes du melde det til os hurtigst muligt.

 

BEMÆRK!
Logistikskemaet bliver løbende opdateret, når vi aftaler besøgsdage med skolerne. Derfor kan du ikke være sikker på, at det er komplet udfyldt, når du kigger. Prøv evt. igen et par dage efter.

 

Rækkefølgen på klasser, der skal besøges (Besøgsplanen)

Alle skoler er informeret om, at du kommer på besøg og har i de fleste tilfælde selv udarbejdet planen for hvilken klasse, du skal besøge hvornår (besøgsplanen). Der linkes til besøgsplanen for hver skole i logistikskemaet.

 

Eksempel på besøgsplan:

 

besøgsplan eksempel

I nogle tilfælde har skolen ikke sendt os en besøgsplan af forskellige årsager. I disse tilfælde, aftaler du med skolesekretæren om morgenen, hvordan din tur rundt i klasserne skal foregå.

Indtastningsudstyr

Du skal være på nettet for at kunne bruge spørgeskemaerne. De fleste anvender deres smartphone til dataindsamlingen. Du kan dog også vælge en tablet (eks. en iPad), men ikke alle tablets har internetadgang, så dette skal du i så fald finde en løsning på. På de fleste skoler vil du kunne få adgang til deres trådløse netværk til formålet. Du kan se på hvilke skoler, der er adgang til trådløst netværk i logistikskemaet.

Sørg for at have opladet din enhed og medbring en oplader og gerne en powerbank, i tilfælde af, at du løber tør for strøm.

 

Forløbet på skolen

Selve dette forløb er beskrevet detaljeret i Guide til dataindsamling. Kort fortalt foregår det sådan:

 • Mød på skolen minimum 15 minutter før den første time starter (Der kan være angivet et andet starttidspunkt i logistikarket).
 • Læg mærke til hvordan vejret er omkring ankomsttiden (især nedbør).
 • Meld din ankomst på skolens kontor.
 • Foretag undersøgelsen i klasserne (uddybet yderligere herunder).

Når du er færdig, udfylder du hvordan vejret har været om morgenen, og derefter bedes du igen vende forbi skolesekretæren og takke pænt for besøget.

Det er meget vigtigt, at du tjekker ind på kontoret før og efter dataindsamlingen. Ellers kan du risikere, at besøget ikke er gyldigt (og kan ikke modtage et honorar).

BEMÆRK: Hvis en elev har brugt flere transportformer til skole skal du indtaste vedkommende under den transportform, hvor eleven har brugt længst tid (eks. 5 min. gang, 20 min. i bus = bus).

Hvis eleven ikke kan svare på hvilken transportform, der er brugt længst tid på, indtaster du vedkommende under den mest aktive transportform (eks. 10 min. gang, 10 min. i bus = gang).

Når du navigerer frem og tilbage i spørgeskemaet, skal du bruge ”Forrige” og ”Næste”-knapperne nederst på siden og undlade at bruge enhedens ”tilbageknap”. Skulle du komme til at trykke på denne, kan du genindlæse siden. Så slipper du for at starte helt forfra.

fremogtilbage-knapper

Problemer?

Der kan (og vil ofte) opstå forskellige problemer (klasser der ikke er til stede, lærere der ikke har hørt du skulle komme osv.). I disse situationer skal du forsøge at løse problemet på bedste vis. Husk her igen på, at det er vigtigere, at data bliver indsamlet komplet, fremfor at tidsplanen overholdes.

 

Skolen nægter optælling

Hvis personalet på skolen giver udtryk for at de ikke skal eller kan gennemføre optællingen (og du har talt med den ansvarlige), er det meget vigtigt at du ringer til os, inden du kører fra skolen. Ofte vil der være tale om en misforståelse, som vi kan finde årsagen til.

Ender det med, at vi giver dig besked på at køre hjem igen, uden at kunne gennemføre optællingen, vil du modtage 250 kr. for ulejligheden.

 

Fejlmelding i spørgeskemaet

Hvis du under optællingen får en fejlmelding, som vist herunder, og ikke kan komme videre, vil det sandsynligvis være pga. at antallet af elever, du har noteret på den forrige side, der er til stede i klassen i dag, ikke stemmer overens med det antal, som du har fordelt på de forskellige transportformer.

Du kan gå tilbage på forrige side og se hvor mange du har skrevet der er til stede. Det kan løses ved at rette antallet til på forrige side, eller hos transportformerne – alt efter hvad der stemmer.

Det kan forebygges ved at sikre at eleverne altid stiller sig i de to grupper inden de tælles op – og løbende forlader gruppen, når de er optalt. Læs Guiden eller se videoen for mere info.

fejlmeddelelse survey

Andre tekniske problemer

Hvis dine enhed(er) ikke fungerer eller der er andre tekniske problemer med spørgeskemaet, kan du bede skolesekretæren om at udskrive en papirversion af spørgeskemaet (denne sender vi til skolesekretæren i forvejen). I så fald, skal du taste data ind i det elektroniske skema, så snart du kommer hjem. Du kan se i logistikskemaet om skolen har angivet, at de kan printe spørgeskemaet ud.

 

Hvis klassen ikke er til stede

Hvis klassen ikke er til stede, spredt ud over et større område på skolen eller lignende, skal du enten:

 • forsøge at samle en flok fra klassen (så mange som muligt) og gennemføre indsamlingen på dem. Dem der mangler, skal tastes som fraværende i klassen.
 • forsøge at finde et andet tidspunkt, hvor klassen er samlet.

 

Utraditionel klasseopdeling

Enkelte skoler har en utraditionel klasseopdeling. Det kunne f.eks. være tilfældet, at 0. til 2. klasse har undervisning sammen. Som oftest vil skolesekretæren have taget højde for dette i besøgsplanen, men hvis ikke, skal du gøre som beskrevet i prioriteret rækkefølge:

 • Du opdeler klassen i regulære årgange, og tager én klasse til side ad gangen for at gennemføre undersøgelsen.
 • Hvis det ikke er muligt, og der er UNDER 35 elever til stede i alt, indsamler du på alle eleverne på én gang, og indtaster det som én samlet årgang. I eksemplets tilfælde (0., 1. og 2. klasse samlet) som en 1. klasse. Drejer det sig om to årgange, der er samlet, taster du dem som den årgang, der er repræsenteret af flest elever.
 • Hvis det ikke er muligt, og der er OVER 35 elever til stede i alt, udvælger du et tilfældigt udsnit fra klassen (helst minimum 10 elever fra hver årgang), indsamler data på dem og indtaster det som én årgang, som repræsenterer dem alle (gennemsnitligt).

Husk desuden altid ved utraditionel klasseopdeling at beskrive den i kommentarfeltet efter klassen er indtastet. Det kan også være, at vi ringer dig op efterfølgende for at vide mere om detaljerne.

Lidt om Transport- og Tryghedsundersøgelsen

Hvis lærere eller elever skulle være nysgerrige på, eller skeptiske overfor, hvad det er for en undersøgelse, du laver, kommer der lige nogle få facts, som kan være nyttige i den sammenhæng:

 • Undersøgelsen gennemføres FOR kommunen AF TransportLaboratoriet.
 • Undersøgelsen har til formål at kortlægge skoleelevernes transportadfærd i hele kommunen, herunder elevernes oplevede tryghed på skolevejen.
 • Data vil blive overdraget til kommunen og bliver af dem brugt til trafiksikkerheds- og sundhedsfremmende formål. Ofte vil skolerne også kunne få adgang til resultaterne.
 • Intet personfølsomt data bliver indsamlet i undersøgelsen.

 

Tjek på data

Umiddelbart efter din optælling tjekker vi, at data er ”tikket ind” i systemet. Hvis der her er noget, der for os giver anledning til spørgsmål, ringer vi til dig for at finde ud af, hvad der evt. er sket. Derfor kan du med fordel notere undervejs, hvis der skulle opstå problemer. Der er i klasseskemaet i øvrigt også mulighed for at notere eventuelle bemærkninger. Hvis du har besøgt klasser, hvori det ikke har været muligt at indsamle data, er det muligt at notere dette i slutningen af spørgeskemaet.

 

Sygemelding og ændringer i vagtplanen

Skulle du gå hen og blive syg eller på anden vis forhindret, bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan finde en afløser til skolen.

Kommunikationen foregår via Telegram Messages, som du bedes downloade som app mens du arbejder som dataindsamler. Telegram kan anvendes til at skrive og tale igennem og er krypteret i begge ender af beskederne, så der er ingen 3. part, som har mulighed for adgang til dine data i den forbindelse.

 

Følgende retningslinjer skal følges ved kommunikation
 
Afbud til vagt: Ring over Telegram til den projektmedarbejder, som er ansvarlig for vagten. Om aftenen kan der ringes frem til kl. 22. Om morgenen skal det ske i tidsrummet 6.00 til 7.00. 

Andre beskeder og generel kommunikation: Skriv beskeder over Telegram (vi sender også dig beskeder omkring vagter her).

Hvis der opstår spørgsmål under vagten: Ring til Kristian på 51 90 97 41.

Løn og betingelser

Dit honorar på 550 kr. pr. gennemført skole udbetales som B-honorar. B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og AM-bidrag, inden du får udbetalt beløbet. Det betyder, at du selv skal sørge for at betale skat og AM-bidrag. Læs mere om hvordan du indberetter dette til skat her (kig under ”Betaling ved lille B-indkomst eller engangsbeløb”). TransportLaboratoriet oplyser til Skat, at du har modtaget et honorar fra os – blot til orientering.

Oplysningerne som vi skal bruge for at udbetale dit honorar, bedes du udfylde via dette link, Honoraroplysninger.

Ligeledes bedes du læse samarbejdsaftalen, ”Dataindsamler – betingelser” og godkende den på mail til os, hvilket er en forudsætning for, at vi kan udbetale honoraret.

Vi udbetaler honoraret i slutningen af måneden, hvor du har indsamlet data på din sidste skole. Hvis din sidste skole ligger efter d. 20. i måneden, kan du først regne med at få udbetalt honoraret i måneden efter.

Har du gjort dit arbejde som dataindsamler tilfredsstillende, har du mulighed for at modtage en anbefaling af os, som du kan bruge til dit CV. Skriv til os, hvis dette kunne have interesse.

 

Tjekliste

Herunder kan du se en kort opsummering af de vigtige ting, du skal gøre før optællingen.

 1. Hvis du er sprunget direkte til denne tjekliste uden at læse ovenstående tekst: gå tilbage og læs hele denne (lange) manual!
 2. Læs Guide til dataindsamling igennem og noter evt. spørgsmål. Hav gerne test-klasseskemaet åbent imens.
 3. Øv dig på optællingen hjemmefra, så du ved hvad du skal sige, når du kommer ind i klassen.
 4. Hvis du finder behov for at få uddybet hvordan dataindsamlingen i klassen foregår. Kan du se denne video.
 5. Prøv testspørgeskemaet igennem (Testskema) mindst én gang på den enhed, du regner med at bruge til dataindsamlingen. Skulle der være tekniske problemer, kontakter du os – helst i god tid.
  1. Hvis du skal indsamle data i Odense Kommune, skal du bruge dette link til testskema, da der her skal stilles et ekstra spørgsmål.
 6. Læs logistikskemaet, så du kan tjekke, at de aftalte skoler er tildelt dig. Her kan du også se adresser på skolerne, navnet på skolesekretæren, tilsendte besøgsplaner og hvis der er specielle bemærkninger/aftaler med skolen. Giv os besked, hvis noget ikke stemmer.
 7. Udfyld formularen Honoraroplysninger” (som vi også har sendt til dig), så vi kan udbetale dit honorar. Vi kan IKKE udbetale dit honorar, før oplysningerne i formularen er indtastet korrekt.
 8. Læs samarbejdsaftalenDataindsamler - betingelser” (tilsendt via mail) og godkend den på mail til os.

 

Skulle der, efter at have læst ovenstående, være spørgsmål, skriv eller ring.

God fornøjelse!