På_vej_til_skole

Transport- og Tryghedsindekset

Baggrund for indekset

For at imødekomme et behov for at afdække et hidtil underbelyst område, startede Kræftens Bekæmpelse og Odense Kommune i 2014 en undersøgelse af skolebørns transportvaner. Formålet var at indsamle omfattende og valide data til en overkommelig pris og uden at belaste skolernes travle hverdag mere end højest nødvendigt. Intentionen var, at så mange kommuner som muligt på sigt ville benytte undersøgelsen. I 2016 blev undersøgelsen overdraget til TransportLaboratoriet Aps, som siden har drevet den med det samme formål. Undersøgelsen er sidenhen blevet suppleret med data omkring elevers oplevede tryghed på skolevejen og kaldes nu Transport- og Tryghedsundersøgelsen.

Dette indeks udgives på opfordring af talrige forespørgsler fra de deltagende kommuner om, at kunne sammenligne sig på tværs af kommunegrænser. Ambitionen er desuden at levere data, som kvit og frit kan benyttes og skabe fokus på sund, sikker og bæredygtig skoletransport samt skabe et grundlag for bedre beslutninger på transportområdet.

Hvordan er data indsamlet?

I de deltagende kommuner er samtlige kommunale skoler blevet besøgt af en dataindsamler, såfremt det har praktisk muligt. Private skoler og friskoler har været inviteret til deltagelse, men har ikke været pålagt at deltage. På hver deltagende skole, er én tilfældig udvalgt klasse fra hver årgang blevet besøgt, og denne repræsenterer således hele årgangen på skolen. Blandt de kommuner, som har valgt at få TransportLaboratoriet til at gennemføre en Transport- og Tryghedsundersøgelse er mere end 90% ud af samtlige skoler i kommunen blevet besøgt, ligesom mere end 90 % af samtlige årgange på de deltagende skoler er besøgt. Den grundige metode har desuden været udslagsgivende i en svarprocent i de besøgte klasser, der også gennemsnitligt været på minimum 90 %.

Indekset baseres på data fra de kommuner, som har fået gennemført undersøgelsen de seneste 5 år (2019 til 2023). Hvis en kommune har fået undersøgelsen gennemført flere gange, optræder kommunen med udelukkende med data fra den seneste undersøgelse.

Hvem bidrager med data?

Data stammer fra undersøgelser i følgende 19 kommuner:

 • Albertslund
 • Ballerup
 • Favrskov
 • Fredensborg
 • Furesø
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Guldborgsund
 • Herlev
 • Horsens
 • Hørsholm
 • Lolland
 • Odense
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Rudersdal
 • Silkeborg
 • Vejle
 • Aalborg

Vi takker mange gange for deres store bidrag i denne sammenhæng.

Transport- og Tryghedsindekset for 2023

Det første indeks blev udgivet i september 2018. Den seneste version fra 2023 er tilgængelig herunder. God fornøjelse!