Undersøgelser

Vi har specialiseret os i at lave forskellige typer af undersøgelser, som alle har det til fælles, at de igennem et solidt datagrundlag underbygger muligheden for at træffe velbegrundede beslutninger omkring infrastrukturprojekter, kampagner, forbedring af trafiksikkerhed, miljø, trængsel, sundhed mv. 

Her kan du se nogle af de undersøgelser vi tilbyder, og har stor erfaring med at gennemføre.

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for skoler

Vores signaturundersøgelse, som over en fjerdedel af landets kommuner har benyttet sig af siden 2014, hvoraf mange af dem har gentaget undersøgelsen flere gange. Vi undersøger transportform til skole, cykelhjelmsbrug og den oplevede tryghed på skolevejen på samtlige skoler og samtlige af skolernes årgange.

Det tager ca. 5 minutter i hver klasse og resulterer i særdeles solide og repræsentative data.

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for ungdomsuddannelser

Alle styrkerne ved Transport- og Tryghedsundersøgelsen for skoler er overført til denne undersøgelse for endvidere er tilpasset ungdomsuddannelserne. Udover at kortlægge transportform til skole, cykelhjelmsbrug og den oplevede tryghed på skolevejen på uddannelsernes forskellige klasser, er der ydermere tilføjet muligheden for at inddele samtlige analyser på afstand til uddannelsen. Bilbrug blandt eleverne bliver ligeledes kortlagt.

Det tager ca. 10 minutter i hver klasse og resulterer i særdeles solide og repræsentative data.

TTU daginstitutioner

Transport- og Tryghedsundersøgelsen for daginstitutioner

En undersøgelse, som undersøger de samme tre parametre, som TTU-skoler, og som potentiel kan udnytte det bedste fra 2 verdener: optællingen ved direkte tilstedeværelse på institutionen og et supplerende spørgeskema til forældrene.

Undersøgelsen kommer i to versioner. Enten udelukkende bestående af optællinger eller tilføjelsen af forældrespørgeskemaet, hvor det bl.a. er muligt at undersøge barrierer for aktiv transport.

Skolevejsanalyse

Er der brug for en mere detaljeret kortlægning af transportadfærd er denne undersøgelse relevant at overveje. Med et skræddersyet kortbaseret spørgeskema (PP-GIS) giver denne analyse svar på hvilke ruter som benyttes, hvilken distance som tilbagelægges samt mængden af CO2-udledning. Undersøgelsen bruges ofte til at identificere farlige/usikre steder og strækninger samt til at kortlægge transportform og de bagvedliggende årsager hertil.

Skolevejsanalyse