Transportadfærd betyder noget!

Derfor ruster vi dig med den bedste viden, så du kan tage hensigtsmæssige beslutninger på transportområdet.

 

Vi arbejder med metoden i fokus...

Data kommer i mange afskygninger, og for at give dig det bedste grundlag, for at tage de rigtige beslutninger, baseres vores undersøgelser på stærke og dokumenterede metoder.

 

...og skaber anvendelig viden

Du modtager en afrapportering som er let at omsætte til praksis. Uanset om du har behov for en gennemarbejdet rapport, eller du blot ønsker at modtage data i rå form, skaber vi den løsning, som passer dig bedst uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 

Cykel_i_skole

Transport- og Tryghedsundersøgelsen

TTU

Undersøgelsen blev oprindeligt startet i 2014 af Kræftens Bekæmpelse, og blev i 2016 overdraget til TransportLaboratoriet. Undersøgelsen, der indtil videre er gennemført i 18 forskellige kommuner, bliver bl.a. anvendt til at følge udviklingen over tid, sammenligne med andre kommuner og til at evaluere på trafikale tiltag og kampagner.

Der er foretaget en række forbedringer af undersøgelsen, som bl.a. betyder, at den nu også indfanger elevers opfattelse af tryghed på skolevejen og har en højere datavaliditet. Derudover kan den gennemføres på alle typer af institutioner, herunder skoler, børneinstitutioner og ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen er meget overkommelig for både institutionen og kommunen at gennemføre. Det tager eksempelvis kun 5 minutter at indsamle data i en skoleklasse.

Læs flere detaljer om undersøgelsen her.

TTU lille
Skolevejsanalyse

Skolevejsanalyser / Pendlingsanalyser

Er der brug for en mere detaljeret kortlægning af transportadfærd er denne undersøgelse relevant at overveje. Med et skræddersyet kortbaseret spørgeskema (PP-GIS) giver denne analyse svar på hvilke ruter som benyttes, hvilken distance som tilbagelægges samt mængden af CO2-udledning. Undersøgelsen bruges ofte til at identificere farlige/usikre steder og strækninger samt til at kortlægge transportform og de bagvedliggende årsager hertil.

Ankomstanalyser

Ankomstanalyser

En visuel analyse af morgentrafikken omkring en institution, skole eller uddannelse. Hvor mange ankommer på cykel, i bil og i bus. Hvor er der størst trængsel og forekommer der farlige hændelser?

Videnspakker

Videnspakker

I arbejdet med at forberede indsatser indenfor det kommunale område, er det essentielt at have et solidt vidensgrundlag med i bagagen. Vi har mulighed for at opsummere den eksisterende evidens og præsentere den i en handlingsorienteret form. Det kan eksempelvis dreje sig om hvilke faktorer der fremmer eller hæmmer forskellige typer af adfærd.

Rådgivning

Rådgivning og oplæg

Vi stiller vores nysgerrighed, kompetencer og viden til rådighed indenfor bæredygtig mobilitet, moveability, bikeability, sundheds- og aktiv transportsindsatser, fysisk aktivitet blandt børn, unge og voksne.

Benchmarkanalyser

Skræddersyede analyser og benchmarks

Ligger du inde med data, som du ønsker at sætte i spil, foretage benchmarkanalyser eller identificere mønstre i, kan vi være behjælpelige. Vi har over 20 års erfaring med at analysere og skabe overblik i både store og små databaser.

Vi udgiver desuden årligt en benchmarkanalyse af aktiv transport, cykelhjelmsbrug og tryghed på skolevejen på tværs af danske kommuner baseret på vores data fra Transport- og Tryghedsundersøgelsen. Og den er ganske gratis. Læs mere her.